Sterilizácia vzduchu

Technológia

Umelými zdrojmi UV-C žiarenia, ktoré sa používajú ako základ sterilizátorov, môžu byť vysokotlakové ortuťové výbojky alebo UV LED diódy.

Zdroje UV-C žiarenia sú zabudované buď do uzavretých komôr nepriamych žiaričov, ktoré chránia človeka pred priamym zásahom a môžu sa používať na sterilizáciu vzduchu počas jeho prítomnosti v ľubovoľne dlhom čase. Druhý spôsob implementácie sú priame UV-C žiariče. Ich činnosť vylučuje prítomnosť človeka. Okrem sterilizácie vzduchu sa používajú aj na sterilizáciu povrchov v miestnosti, prípadne nástrojov a iných predmetov.

UV-C žiarenie neblaho vplýva na všetky živé organizmy, preto je nevhodné priamym žiaričom sterilizovať miestnosť, v ktorej sú izbové rastliny, či domáce zvieratá. Pod vplyvom UV-C žiarenia môžu degradovať niektoré UV nestabilné materiály, hlavne plasty a rôzne kompozity s nízkym podielom UV stabilizátorov. Rovnako môže UV žiarenie spôsobiť zmenu farebnosti materiálov.

Sterilizácia vzduchu